Search This Website

Wednesday, 27 May 2020

Gujarat mulki seva niyamo 2002 - nokrini samany shartomitro aapne sau koi e gujarat rajy na karmchari kahevaie. jena tamam niymo badhaj karmcharine ek sarkha lagu padta hoy chhe . ghana kissam majoyu hase ke aapne fakt niyamo janta nathi hota mate aapne ghani var heran thata hoie chhie mitro aapna mate ahi mulki nyamomuki rahya chhie je aapne khub j upyogi thashe. aapni nokari e hangami kahevay ke kaymi? jo hangami ganay to kaymi nokri kone ganashe? ane jo kaymi nokari ganay to tena niyamo shu hoi shake te tamamvigat aapustak mathi mali raheshe. mate darek karmacharie download kari kayam mate sachvi rakhva jevi book chhe.
mitro aapne sau koi e gujarat rajy na karmchari kahevaie. jena tamam niymo badhaj karmcharine ek sarkha lagu padta hoy chhe . ghana kissam majoyu hase ke aapne fakt niyamo janta nathi hota mate aapne ghani var heran thata hoie chhie mitro aapna mate ahi mulki nyamomuki rahya chhie je aapne khub j upyogi thashe. aapni nokari e hangami kahevay ke kaymi? jo hangami ganay to kaymi nokri kone ganashe? ane jo kaymi nokari ganay to tena niyamo shu hoi shake te tamamvigat aapustak mathi mali raheshe. mate darek karmacharie download kari kayam mate sachvi rakhva jevi book chhe.


  • rahenak na makan na niyamo - https://bit.ly/2Uo75O7
  • rajana niyamo -https://bit.ly/2YcEZXd
  • pagar na niyamo - https://bit.ly/2MsN7x2
  • prnshan na niymohttps://bit.ly/2U7E1KC
  • nokarini samany sharto - https://bit.ly/2XsRSNA
  • musafari bhaththa - https://bit.ly/305iF4b
  • faraj mokufina niymo - https://bit.ly/2Xvl1aQ
  • pagar aadharit bhaththa - https://bit.ly/3dzqfYA
  • mitro aapne sau koi e gujarat rajy na karmchari kahevaie. jena tamam niymo badhaj karmcharine ek sarkha lagu padta hoy chhe . ghana kissam majoyu hase ke aapne fakt niyamo janta nathi hota mate aapne ghani var heran thata hoie chhie mitro aapna mate ahi mulki nyamomuki rahya chhie je aapne khub j upyogi thashe. aapni nokari e hangami kahevay ke kaymi? jo hangami ganay to kaymi nokri kone ganashe? ane jo kaymi nokari ganay to tena niyamo shu hoi shake te tamamvigat aapustak mathi mali raheshe. mate darek karmacharie download kari kayam mate sachvi rakhva jevi book chhe.