Search This Website

Friday, 7 October 2022

ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ સ્થળે માતાજીને વર્ષમાં એક જ વાર પહેરાવાય છે 300 કરોડનો હાર, અનેરું છે મહાત્મ્ય

મા ને શણગાર / ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ સ્થળે માતાજીને વર્ષમાં એક જ વાર પહેરાવાય છે 300 કરોડનો હાર, અનેરું છે મહાત્મ્ય

દશેરાના દિવસે બહુચરાજીમાં 300 વર્ષની પરંપરા અકબંધ રહી હતી. જેમા માતાજીને 300 કરોડના નવલખા હારનો શણગાર કરી ઉજવણી કરવામા આવી હતી. • બહુચરાજીમાં 300થી વધુ વર્ષની પરંપરા અકબંધ
 • માતાજીને 300 કરોડના નવલખા હારનો શણગાર
 • માનાજીરાવ ગાયકવાડે આપી હતી ભેટ

મહેસાણાના બેચરાજી ખાતે આવેલા બહુચરાજી મંદિરની વાત આવે ત્યારે નવલખા હારનું નામ અચૂક લેવાય છે. અમૂલ્ય નીલમ અને માણેકની જડાયેલો આ હાર વર્તમાન સમયમાં ગુજરાતના તમામ મંદિરોમાં સૌથી મોઘુ આભૂષણ છે. સાડા ત્રણસૌ વર્ષ પૂર્વે ગાયકવાડ દ્વારા માતાજીને ભેટ ધરાયેલા આ હારની તે વખતે કિંમત નવ લાખ રૂપિયા હતી.વર્તમાન સમયમાં આ હારનું મૂલ્ય 300 કરોડ રૂપિયાને આંબી ગયુ છે અને આ હકીકત મંદિરે હારની વર્તમાન સમયમાં કરાવેલી વેલ્યુશનને આધારે સ્પષ્ટ થઇ છે. વર્ષમાં એક જ દિવસ આ હાર દશેરાના દિવસે બહાર કાઢવામાં આવે છે. છેલ્લા ૧૦૦ વર્ષથી ચાલી આવતી પરંપરા મુજબ માતાજીને દશેરાના દિવસે આ હાર પહેરાવી પરંપરા જાળવવામા આવી હતી.
સલામતીના કારણોસર હાર માતાજીના અલંકારોમાંથી રહે છે બાકાત

બાલા ત્રિપુરા સુંદરી મા બહુચરનું મંદિર છેલ્લા ત્રણસો વર્ષથી લાખો લોકોની આસ્થાનું કેન્દ્ર રહ્યુ છે. આ મંદિરમાં માતાજીને નીતનવીન આભૂષણ પહેરાવાની ગાયકવાડ સમયથી પ્રલાણી ચાલી આવે છે. પરંતુ આ તમામ આભૂષણોમાં જો કોઇ સૌથી ઉપર હોય તો તે નવલખો હાર છે. સાડા ત્રણસો વર્ષ પૂર્વેથી આ મંદિરમાં દર દશેરાએ માતાજીને આ હાર પહેરાવાની પરંપરા ચાલી આવે છે. વર્તમાન સમયમાં રૂપિયા 300 કરોડનું બજાર મૂલ્ય ધરાવતો આ હાર સલામતીના કારણોસર વર્ષ દરમિયાન માતાજીના અલંકારોમાંથી બાકાત રહે છે. પરંતુ દશેરાના દિવસે ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે આ હાર માતાજીને પહેરાવાની ત્રણસો વર્ષથી ચાલી આવતી પરંપરાને મંદિર યથાવત રાખી છે.

માનાજીરાવ ગાયકવાડે રોગ મટી જતાં માતાજીને નવલખો હાર ભેટ આપ્યો હતો

ત્રણસો વર્ષ પૂર્વે માનાજીરાવ ગાયકવાડે પાઠાનો રોગ મટી જતાં માતાજીને નવલખો હાર ભેટ આપ્યો હતો. આ હારનું તે વખતે મૂલ્ય નવ લાખ રૂપિયા હતુ. આ કારણોસર તે હારને નવલખો હાર નામ અપાયુ હતુ. પણ સમય જતાં આ હારનું મૂલ્ય વધતુ ચાલ્યુ અને આજે તેની બજાર કિંમત રૂપિયા 250 થી 300 કરોડને આંબી ગઇ છે. આ હારની વિશેષતા એ છે કે, પ્રથમ નજરે જોવામાં આવે તો હાર સામાન્ય લાગે છે. પરંતુ લીલા,વાદળી અને સફેદ રંગના નીલમથી તૈયાર થયેલો આ હાર જ્યારે નજીક જઇને જોવામાં આવે ત્યારે તે કઇક અલગ જ લાગે છે. હારમાં ઝડાયેલા નીલમ પૈકી પ્રત્યેક નીલમનું મૂલ્ય કરોડોમાં છે. જો કે,આવનાર લોકો આ હાર જોઇને અચંબિત થઇ જાય છે અને સૌ કોઇના મોઢે માત્ર નવલખા હારની જ વાત હોય છે.
Read More »

Quickly delete these apps from your work / phone: After Joker, Harly virus has spread, the account will be empty.

Quickly delete these apps from your work / phone: After Joker, Harly virus has spread, the account will be empty.


Quickly delete these apps from the phone: After Joker, Harley virus has spread, the account will be empty.

So far this malware has been found in 190 different Android apps and these apps have been downloaded 4.8 million times.

Android phone users need to be careful once again. Recently, a new malware virus has been reported for Android phones and it is also being said that it is slowly draining bank accounts. Let us tell you that the name of this new malware is being told as Harly and it is infecting any device through Google Play install.

  Let us know that this malware is named after Harley Quinn, the fictional girlfriend of DC Comics Universe's Joker. We all know that joker virus also caused a lot of damage till now. Now there is a difference between this new virus and the old virus. The Joker malware downloads Malaysian code after it is installed on any device. But Harley malware already contains Malaysian code. Therefore, it does not need to be controlled remotely and acts automatically. First of all this virus collects complete information about the mobile network of its target device. 

  How does Harley work?

  Like the Joker Trojan, this virus also mimics other applications. Scammers download generic apps from Google Play and insert Malaysian codes into them and then upload the same apps to the Google Play Store under a different name. That's when users think it's a genuine app and download it.Harly is designed in such a way that it allows the target audience to sign up without a paid subscription, and once installed on the device, the virus activates. becomes The Harley malware then activates an expensive subscription without the user's knowledge, causing money to be deducted from the user's bank account without their knowledge. 

  Let us tell you that according to a report, the malware takes the help of the user's mobile data connection to do all this and so far this malware has been found in 190 different Android apps and these apps have been downloaded 4.8 million times. 

  Quickly delete these apps 

  Pony Camera

  Live Wallpaper&Themes Launcher

  Action Launcher & Wallpapers

  Color Call

  Good Launcher

  Mondy Widgets

  Funcalls-Voice Changer

  Eva Launcher

  Newlook Launcher

  Pixel Screen Wallpaper 

Read More »

A 300 crore necklace is worn once a year to Mataji at a famous place in Gujarat, another is Mahatma.

A 300 crore necklace is worn once a year to Mataji at a famous place in Gujarat, another is Mahatma.

At a famous place in Gujarat once a year Mataji wears a necklace worth 300 crores

A 300-year-old tradition of Bahucharaji on Dussehra day remained intact. In which Mataji was celebrated by decorating 300 crore Nawalkha necklace.

When talking about the Bahucharaji temple at Becharaji in Mehsana, the name Navalkha Haar is invariably used. Studded with precious sapphires and rubies, this necklace is the most sought-after ornament in all the temples of Gujarat today. Three and a half hundred years ago, this necklace was gifted to Mataji by Gaikwad and was worth nine lakh rupees at that time. Today, the value of this necklace has reached 300 crore rupees and this fact has become clear based on the current valuation of the necklace by the temple. Only one day in a year this necklace is brought out on the day of Dussehra.

 According to the tradition that has been going on for the last 100 years, Mataji was kept wearing this necklace on the day of Dussehra.


For safety reasons, Haar Mataji remains excluded from the ornaments.
The temple of Bala Tripura Sundari Maa Bahuchar has been the center of faith for millions of people for the past three hundred years. In this temple, there is a tradition of dressing Mataji with fine ornaments since Gaekwad times. But among all these ornaments, if there is one at the top, it is the Navlakho necklace . Since three and a half hundred years ago, there is a tradition of wearing this necklace to Mataji every Dussehra in this temple. The necklace, which currently has a market value of Rs 300 crore, is excluded from Mataji's ornaments during the year for safety reasons. But on the day of Dussehra, the temple has kept the three hundred year old tradition of wearing this necklace to Mataji amid strict arrangements.

ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો.


Manajirao Gaikwad gifted Navalkho necklace

to Mataji after his illness was cured Three hundred years ago, Manajirao Gaikwad gifted Navalkho necklace to Mataji after Patha's illness was cured . The value of this necklace at that time was nine lakh rupees. For this reason, that defeat was named Navalkho defeat . But with the passage of time the value of this necklace continued to increase and today its market value has reached Rs 250 to 300 crores. The peculiarity of this defeat is that, at first glance, defeat seems normal. But this necklace made of green, blue and white sapphires looks something different when seen up close. Each sapphire in the necklace is worth crores. However, the people who come are surprised to see this defeat and everyone has only talk of defeat.
Read More »

Thursday, 6 October 2022

Gram Sevak District Selection List 2022

ગ્રામસેવક District Selection List 2022


Before becoming a village servant, it is very important for you to know that what is a village servant, then these
officers work for the development of the village and it is in the form of a link between any village and the government, which is a link between each other. We work to keep them connected and work to reach the government benefits to the people of the village.Gram Sevak is appointed in every Panchayat of the village, which is a government officer and it is appointed for the development


of the villages and to help the people there, who reach any kind of problem etc. to the government and Whatever benefits are received from the government, they reach the villages.Educational Qualification to become Gram Sevak : To become a Gram Sevak, first of all you have to pass out, after that you have to pass graduation from any recognized university, only after that you can apply for it and the candidates who have done graduation in any stream can apply for it. can.


age limit to become gram sevak : The age limit has also been fixed for applying in Gram Sevak, on the basis of that you can apply in it and to apply in this, your minimum age should be 18 years and maximum age should be up to 35 years and reserved categories are eligible for this post. Age relaxation will be provided.Gram Sevak Selection Process :If you want to become a Gram Sevak, then it is very important for you to be aware of applying for it and its selection process and the selection process is kept in the following way.


Application – To become a Gram Sevak, you have to first apply in it and its applications are taken out by the state government, in that you have to apply for the post of Village Development Officer, you can apply online only after applying in it. The process of becoming a Gram Sevak begins.Written Examination – When you apply in this, first of all you have to give written examination of 100 marks and in this you have to get good marks because your merit is made on the basis of your written examination and according to the rank obtained in it. You are given a job for this post.


Training – When you clear the written exam, after that you are given training of gram sevak, in which you have to do office work and field work, in which all the work you have to do gram sevak are taught.When your training is completed, after that you are appointed as a Gram Sevak in any Panchayat and you are given some tasks which you have to complete, such as the task of adding 100 people of the village to BPL. Gramsevak Exam Old Exam Paper Puran gondaliya. If given, you have to complete that in the given time, when you take new joining, then you are given small tasks so that you can work continuously in your post.village servant salary : The salary of Gram Sevak is very good and there may be different salary for this post in all the states, on this post you are generally given a salary of Rs.52,00 to Rs.20,200 and on this post you are given a grade pay of Rs.2400. And for its detailed information, you can see its official notification.work of village servant :The village servant has to do many different tasks, we are telling you about some of the main work of the village servant which they have to do and it is as follows.Here they are responsible for the development of the villages.They keep a record of the clerical work and money done in the village.


ગ્રામસેવક Selection List
Gram Seven propagates the government schemes in the villages.It acts as a link between the government and the villages, which keep both of them connected.t keeps records etc. of the resolutions passed by the Panchayat and implements them.Apart from this, there are many different types of work that they have to do, their main work is related to the development of villages, due to which they have to do all the work related to the development of villages.
Read More »

A village near Gujarat where there is mourning on Dussehra, Dashanan Ravana is worshiped in the temple

A village near Gujarat where there is mourning on Dussehra, Dashanan Ravana is worshiped in the temple


dussehra 2022 dashanan worshiped pray in this temple

The people of Jodhpur consider themselves descendants of Ravana. There is such a society in Jodhpur, Rajasthan. Who mourns on the day of Dussehra. On this day, full-ritual worship is performed at Ravana's temple in Jodhpur. Ravana is considered the son-in-law of Jodhpur.

Today is Dussehra . People celebrate by burning Ravana on the day of Dussehra. There, today in Jodhpur, Rajasthan , Dussehra , the effigy of Ravana is burnt on Dussehra, symbolizing the victory of truth over falsehood. But there is a society in Jodhpur of Rajasthan which celebrates the Dussehra day as a form of mourning.

In fact, the Srimali Dave Godha family of Jodhpur considers themselves descendants of Ravana. He observes the Dussehra day as a form of mourning. On this day, full rituals are performed in the temple of Ravana in Jodhpur. 

Worship of Ravana

Srimali Godha Brahmins say that Ravana was a great scholar of music as well as a great scholar of astrology. It is believed that Ravana's wife Mandodari was a resident of Mandor in Jodhpur. So Ravana is considered the son-in-law of Jodhpur. 

Located on the Mehrangarh Fort Road in Jodhpur, the temple houses the idols of Ravana and Mandodari. This temple is also constructed by Srimali Brahmins of Godha Gautra. They believe that by worshiping Ravana one gets one's wish. There it protects them from the evil eye. 

Pandit Kamlesh Kumar of Mandodari Aradha 
Says, "Bathing is necessary after the burning of Ravana." Earlier, when there was a reservoir, we all used to bathe there. But now we take bath outside the houses. Also, it is necessary to change the gene at this time. Apart from that, Ravana and Shiva are also worshiped in the temple. Goddess Mandodari is also worshiped at that time.

Read More »

Wednesday, 5 October 2022

Diwali of academic-non-academic employees of Gujarat will improve, important announcement regarding third installment of 7th Pay Commission

Diwali of academic-non-academic employees of Gujarat will improve, important announcement regarding third installment of 7th Pay Commission
An important resolution has been passed by the education department regarding the employees connected with educational work and non-academic work of Gujarat.

Another important decision has been taken by the education department of Gandhinagar. The education department has passed a resolution regarding the seventh pay commission. The education department will pay the third installment of the seventh pay commission to the employees engaged in academic work and non-academic work in the month of October.

Yesterday an important decision was taken regarding the salary of government employees

Moreover, yesterday also an important decision was taken by the state government regarding the government employees. An important decision was taken by the Gujarat government yesterday. It was decided to make the salary of the government employees early so that all the employees of the Gujarat government can celebrate Diwali well. That is, since Diwali is coming on October 24, the government has given instructions to pay the salaries of the government employees before Diwali to avoid any problem. The state government has ordered to pay the salary on October 20 itself.

Last year also the salary of government employees was paid early

It may be mentioned here that last time also all the employees of Gujarat government were given early salary. Last year, Diwali was on November 4, so the salaries of government employees were shifted to October 25. State Chief Minister Bhupendra Patel directed that salaries of government employees should be paid early so that the employees do not face any difficulty in shopping during festivals.

Read More »

Monday, 3 October 2022

Telecom Minister made another big announcement as soon as 5G service started, you will be happy to hear

Telecom Minister made another big announcement as soon as 5G service started, you will be happy to hear

Amidst all this Union Telecom Minister Ashwini Vaishnav has said something about 6G network which has made everyone happy.

5G service has started in the country from October 1 and by 2023,
5G service will be available to everyone across the country. In the inaugural program of India Mobile Congress 2022, PM Modi launched the 5G service and the 4-day India Mobile Congress program is being organized from October 1 at Pragati Maidan in Delhi. The event also featured a technique demo by India's three leading telecom operators – Reliance Jio, Vodafone Idea (Vi), and Airtel to showcase the potential of 5G technology in India. According to a report, the first phase of 5G rollout in India can be done in 13 major cities of India namely Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Delhi, Gandhinagar, Gurugram, Hyderabad, Jamnagar, Kolkata, Lucknow, Mumbai and Pune. Now everyone believes that5G service will bring a big change in India. 

But amidst all this Union Telecom Minister Ashwini Vaishnav has said something about 6G network which has made everyone happy. Ashwini Vaishnav said that many of the technologies required for the development of 6G networks are available to Indian developers and the country will be a leader in the next generation technology sector.

Two to three times faster network speed than 

5G Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indian Institute of Technology Hyderabad (IIT-Hyderabad) at the India Mobile Congress after launching the 5G service, Ashwini Vaishnav said that IIT-Hyderabad is demonstrating the 6G technology prototype here. is' ​​and claimed that they have achieved network speeds two to three times faster than 5G .

Many patents available to Indian developers
 
Ashwini Vaishnav said, "Now we have to stay ahead of the development and launch of 6G. Many technologies needed to take the telecom world from 5G to 6G have been developed and the Indian developer community has many patents available for this. .Prime Minister Narendra Modi wants India to take the lead for 6G network and therefore we have to be the pioneer in 6G."

5G Tariff and Price Not Announced Yet 

5G Tariff and Price have not been announced yet by any telecom company. But Jio claims that its 5G plans will be cheaper than other operators. On the other hand, Airtel said that its current Airtel SIM is 5G ready.


Read More »